+373 (60) 807 749
info@flo-master.md
0
0

Coșul este gol!

1. DISPOZIȚII GENERALE
Prezenta „POLITICĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL” a fost elaborată în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, inclusiv a Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi reglementează modul în care sunt colectate și utilizate aceste informații, precum și condițiile de utilizare a informației în cadrul companiei SRL ”Casa Moroșan” (denumit în continuare Operator).

1.1. Operatorul are setat drept obiectiv respectarea drepturilor și libertăților omului precum și a drepturilor civile în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal.
1.2. Prezenta politică despre prelucrarea datelor cu caracter personal (în continuare - POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL) se aplică tuturor informațiilor pe care Operatorul le poate primi de la utilizatorii site-ului https://flo-master.md 

 

2. CONCEPTE DE BAZĂ UTILIZATE ÎN POLITICĂ
2.1. Prelucrarea automată a datelor cu caracter personal - prelucrarea datelor cu caracter personal utilizând tehnologia (sistemele automatizate);
2.2. Blocarea datelor cu caracter personal - încetarea temporară a prelucrării datelor cu caracter personal (cu excepția cazurilor în care utilizarea datelor este necesară pentru soluționarea unor situații care depind de unele date cu caracter personal);
2.3. Site web - o grupă de pagini web multimedia (conținând texte, imagini fixe, animații ș.a.), programe și baze de date pentru computer, care asigură disponibilitatea acestora pe Internet (https://flo-master.md);
2.4. Sistemul informațional de date cu caracter personal - un set de date cu caracter personal care construiesc o bază de date și sunt transmise spre prelucrare de către tehnologiile informaționale și mijloacele tehnice;
2.5. Depersonalizarea datelor cu caracter personal - acțiuni în urma cărora este imposibil să se determine, fără utilizarea informațiilor suplimentare, apartenența datelor cu caracter personal ale unui Utilizator sau a unui subiect - purtător de date cu caracter personal;
2.6. Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice acțiune (operațiune) sau un set de acțiuni (operațiuni) efectuate folosind instrumente de automatizare sau fără utilizarea unor astfel de instrumente, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea (actualizare, modificare), extragerea, utilizarea, transferul (distribuția, furnizarea, accesul), depersonalizarea, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor cu caracter personal;
2.7. Operator - un organism de stat, persoană juridică sau persoană fizică, care colectează și (sau) prelucrează datele cu caracter personal, dar și stabilește scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, componența datelor cu caracter personal care urmează a fi prelucrate, acțiuni (operațiuni) efectuate utilizând datele cu caracter personal;

2.8. Date cu caracter personal - orice informație care se referă direct sau indirect la un Utilizator specific sau identificabil care și-a creat un cont pe site-ul https://flo-master.md ;
2.9. Utilizator - orice vizitator al site-ului https://flo-master.md;
2.10. Furnizarea de date cu caracter personal - acțiuni care vizează divulgarea datelor cu caracter personal unei anumite persoane sau unui anumit grup de persoane;
2.11. Diseminarea datelor cu caracter personal - orice acțiune care vizează divulgarea datelor cu caracter personal către un grup nedefinit de persoane (transfer de date cu caracter personal), inclusiv divulgarea datelor cu caracter personal în mass-media, plasarea pe rețelele de socializare și telecomunicații sau furnizarea accesului la datele personale prin orice altă modalitate;
2.12. Distrugerea datelor cu caracter personal - orice acțiune în urma căreia datele cu caracter personal sunt distruse irecuperabil, fiind imposibilă restabilirea conținutului în sistemul informațional și (sau) sunt distruși purtătorii de date cu caracter personal.
2.13. Fișierele cookie - Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt stocate pe computerul Utilizatorilor după vizitarea unui site web. Aceste fișiere indică faptul că l-ați vizitat mai devreme și în unele cazuri, stochează informații despre setările preferate.

3. OPERATORUL POATE PROCESA URMĂTOARELE DATE PERSONALE DE UTILIZATOR
3.1. Numele complet;
3.2. Adresa de e-mail;
3.3. Numere de telefon;
3.4. Anul, luna, data și locul nașterii;
3.5. Site-ul colectează și prelucrează, de asemenea, date anonime despre vizitatori (inclusiv cookie-uri) utilizând servicii statistice (Yandex Metrika, Google Analytics și altele).
3.6. Tipurile de date enumerate mai sus sunt conectate la conceptul general al semnificației datelor cu caracter personal.

4. SCOPUL  PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
4.1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor este de a asigura informarea Utilizatorilor prin transmiterea de e-mailuri, mesaje sau SMS, etc.; Asigurarea accesului la servicii, informații și/sau materiale conținute pe site fiecărui utilizator; Procesarea comenzii.
4.2. De asemenea, Operatorul are dreptul să trimită utilizatorului notificări despre produse și servicii noi, oferte speciale și evenimente. Utilizatorul poate refuza în orice moment să primească mesaje informative (notificări), prin transmiterea către Operator a unei solicitări la adresa de e-mail info@flo-master.md, care să conțină o cerere de refuz la notificări.
4.3. Datele anonime despre utilizatori colectate de serviciile statistice sunt utilizate de către Operator pentru a avea informații despre acțiunile utilizatorilor pe site, în ideea îmbunătățirii calității site-ului și a conținutului acestuia.

5. BAZA JURIDICĂ PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
5.1. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal furnizate de Utilizator numai dacă sunt completate și/sau trimise de către Utilizator în mod independent prin intermediul formularelor speciale regăsite pe site-ul https://flo-master.md. Prin completarea formularelor și/sau prin transmiterea datelor cu caracter personal către Operator, Utilizatorul își manifestă acordul față de condițiile acestei Politici.
5.2. Operatorul prelucrează date anonime despre utilizatori doar în cazul în care Utilizatorul are activate în setările browserului stocarea cookie-urilor și utilizarea tehnologiei JavaScript.

6. ORDINEA DE COLECTARE, DEPOZITARE, TRANSFER ȘI ALTE TIPURI DE PROCESARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate de către Operator este asigurată prin implementarea măsurilor legale, organizatorice și tehnice necesare pentru a respecta toate cerințele legislației actuale în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
6.1. Operatorul asigură securitatea datelor cu caracter personal și ia toate măsurile posibile pentru a exclude accesul la datele personale pentru persoanele neautorizate.
6.2. Datele personale ale Utilizatorului pot fi transferate către terți numai în cazurile prevăzute de legislația în vigoare.
6.3. În caz de identificare a inexactității datelor personale, Utilizatorul le poate actualiza independent, trimițând o notificare către Operator la adresa de e-mail info@flo-master.md  cu nota „Actualizarea datelor cu caracter personal”.
6.4. Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal este nelimitată. Utilizatorul își poate revoca oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, trimițând un e-mail către Operator cu tema „Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal”, la adresa de e-mail info@flo-master.md.
6.5. Datele cu caracter personal pot fi transferate către un contractor al Operatorului care oferă servicii de marketing sau alt tip de servicii către Operator.

7. DISPOZIȚII FINALE
7.1. Utilizatorul poate solicita clarificarea oricărei neclarități referitoare la prelucrarea datelor personale contactând Operatorul la adresa de e-mail info@flo-master.md.
7.2. Acest document va reflecta orice modificare a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal realizată de către Operator. Prezenta politică este valabilă până la înlocuirea cu o nouă versiune. Utilizatorul se angajează să urmărească independent actualizarea Politicii.
7.3. Versiunea actuală a politicii este disponibilă gratuit accesând pagina:  https://flo-master.md/politica.